Nieuws

Agenda

We beantwoorden vragen , adviseren en verwijzen door naar andere instellingen zoals kerken , voedselbanken , vluchtelingwerk en andere maatschappelijke instellingen. Dagelijks melden zich ongeveer 5 mensen op het kantoor aan de Parkstraat waar Stek en SMO gevestigd zijn. Dit komt neer op ongeveer 30 mensen per week.

Bij het kantoor  komen mensen  uit verschillende doelgroepen

1. Daklozen

2. Mensen met bedreigende schulden/Financiële hulpvragers

3. Zieken

4. Teruggekeerden

5. Kinderen, jongeren en ouders met opvoedingsproblematiek.