Projecten

Individuele hulpverlening

Financiële hulp

De economische crisis  zetten voor onze doelgroep zich onverminderd voort. Hierdoor kunnen mensen bijvoorbeeld niet hun huur betalen, de zorgkosten worden onbetaalbaar en het kopen van genoeg levensmiddelen is niet zeker. En ongedocumenteerden ondervinden nog meer problemen als gevolg van de crisis. SMO is in deze problematiek een onmisbare organisatie voor de zogeheten slachtoffers.

Zieken

Veel ongedocumenteerden kloppen aan bij SMO voor hulp bij medische toestanden. Ze hebben vanzelfsprekend geen recht op een zorgverzekering. Dit houdt in dat  alle bijkomende medische kosten voor eigen rekening komen.  

Jongeren aan de slag

Opvoeding
Situatie 

Vanuit de contacten met onze achterban komen regelmatig signalen over problemen in de relatie tussen ouders en hun opgroeiende kinderen. Ouders hebben het vaak druk met hun werk op onregelmatige tijden en zijn ook niet altijd bij machte om zich te verdiepen in de wereld waarin hun kinderen opgroeien. Naast het verschil in leeftijd hebben de ouders uit onze achterban veel te maken met financiële problemen (een laag inkomen en niet veel te besteden), taalproblemen (slechte communicatie met de schollen waar hun kinderen op zitten), cultuurproblemen (niet snappen in welke wereld hun kinderen opgroeien), communicatieproblemen (niet goed met hun kinderen kunnen praten over alles wat er om hen heen gebeurd en problemen thuis (door onmacht en de vele problemen is de situatie thuis niet altijd houdbaar).

Jongeren en Financiële

Allochtone jongeren die met een moeilijk financiële situatie zitten zonder uitzicht op de toekomst. Belemmerd door financiële beperkingen zoals schulden en geen inkomen

Kinderen, jongeren en ouders

SMO zet zich ook in voor uit huis geplaatste jongeren die problemen ondervinden  in het gezin. De stichting ondervind dikwijls dat culturele verschillen de oorzaak zijn, maar ook generatieconflicten.   Er kwamen  serieuze zaken  binnen bij de SMO. Er kwamen workshops omtrent opvoeding. Een paar thema’s zijn: hoe kinderen en jongeren veilig kunnen leven, de kracht van elkaar begrijpen en opvoeden met internet. De aanpak vergde veel tijd en begeleiding. Er is soms sprake van politie interventie en de kinderbescherming die een rol speelt. Het SMO heeft hier met haar pastores een belangrijke pastorale en bemiddelende rol. De cultureel verschillende opvattingen over de persoonlijke vrijheid van kinderen zijn voortdurend aan de orde en typische problematiek bij migrantengezinnen. Het gezinsleven wordt als zeer belangrijk gezien en beleefd. 

Jongeren en Visie

Allochtone jongeren die een visie hebben maar die niet tot stand kunnen brengen. Het gaat hierom jongeren die bijvoorbeeld naar school willen om een goede toekomst te hebben maar door herhaaldelijke falen in het verleden geen kans zien om een passende studie te kiezen en deze succesvol te voltooien.

Jongeren en Eenzaam

Allochtone jongeren die zich eenzaam voelen. Dit kan komen door pesterijen, niet-sociaal opgegroeid, angst ,verlegen etc.

Taal

Allochtone jongeren die net naar Nederland zijn gekomen en dus veel hindernissen ondervinden zoals de taal barriëre en cultuurverschillen

Daklozen

 Er zijn niet voldoende instellingen die zich volledig richten op de behoeften van de daklozen in deze tijd. Voor de vrouwelijke daklozen is er iets meer hoop op een plek om te overnachten. Dit komt door het feit dat vrouwen over het algemeen meer voorrang krijgen. Voor de mannen is dit probleem vele malen erger, want de mannen worden meestal sneller aan hun lot overgelaten. Daarom zet de stichting SMO zich in voor deze doelgroep. Zij wil zich ontfermen over deze kwetsbare mensen in de samenleving. Daklozen zijn wel degelijk in staat om positief te veranderen. Maar dat begint bij professioneel en passende hulpverlening. Hierin krijgen we hulp van: het Wereldhuis, Kessler Stichting en de Straat Consulaat. Zo hebben wij daklozen ook doorverwezen binnen onze kring om werk of hulp te krijgen. Een voorbeeld is een man die bij ons kwam voor financiële noden die toch in staat was om te werken. Wij hebben hem doorwezen naar een kennis die hem verder kon helpen aan werk. Momenteel is hij wat stabieler en werkt nog verder aan zijn toekomst. Dit houdt in dat we niet altijd direct financiële hulp geven. 

Training van kader van migrantenorganisaties

de bestuursleden

  • Begrip van verschillende manieren van leidinggeven
  • Structureren van de organisatie
  • Leiding kunnen geven aan veranderingsprocessen

de uitvoerende leden

  • Bezit van kennis in het maken van een begroting, draaiboek en planning
  • Het geven en organiseren van voorlichtingen en trainingen in verband met inburgering en integratie in de Nederlandse samenleving