Verhaal van ons

De Stichting Steunpunt Migranten en hun Organisaties (SMO) is in 2010 officieel opgericht als een voortzetting van het loket van de Haagse Migranten Kerken. Onder de vleugels van STEK hebben wij dit loket met succes kunnen ontwikkelen met een steeds toenemend aantal vragen en bezoekers.

Het bemiddelen in geschikte gebedsruimten was in eerste instantie heel belangrijk, maar al snel waren netwerkvorming, lobbywerk, diaconale activiteiten, training en coaching van het kader, empowerment van migranten, betrokkenheid bij voedseldistributie en informatievoorziening en voorlichting over gezondheidszorg belangrijke aandachtgebieden voor ons.

Wij hadden inmiddels contact opgebouwd met ongeveer 120 migrantenkerken in de Haagse Regio met meer dan 10.000 zielen uit alle delen van de wereld.

Deze achterban en de uitbreidingen van de werkgebieden en aandachtspunten vormde voor ons de reden om deze functie sterker en meer op eigen kracht voort te gaan zetten en de reden waarom de Stichting Steunpunt Migranten en hun Organisaties opgericht. We kunnen gebruik blijven maken van het gebouw van STEK, maar gaan wel zelfstandig verder. Dit is een uitvloeisel van ons succes.

volgende doelstellingen:

  Bevorderen van de integratie van migranten in de Nederlandse samenleving;

  Bevorderen van het vreedzaam samenleven van verschillende etnische groepen;

   Stimuleren van de samenwerking tussen migrantenorganisaties en

migrantenkerken onderling en tussen migrantenorganisaties en andere maatschappelijke en etnische organisaties;

   Vorming en training van kader van migrantenorganisaties en hun projecten;

Organiseren van voorlichting voor migranten in verband met drugs, alcohol misbruik en overdraagbare ziekten als aids

   Communicatie en belangenbehartiging in verband met het werk, de positie en ontwikkelingen van migrantenorganisaties in de Nederlandse samenleving.

 

Netwerk en lobbying

Dagelijks contact en samenwerking zoeken. Het stimuleren van de samenwerking tussen migrantengroepen en organisaties in samenwerking met Nederlands organisaties en bewolken.